PC AIO Package – $1,695

Questions? Check out our Q&A or
Call (855) 505-6789

  • Màn hình lớn 23.8″
  • Bao gồm máy tính all in one, router, máy thẻ SP30, máy in, thùng tiền và tablet
  • Thích hợp cho tiệm 20 thợ trở lên

Include: All in one PC, Router, Pax SP30, Printer, Cashdrawer, Tablet

TÍNH NĂNG NỔI BẬT