Pax E800 Package  – $1,495

Questions? Check out our Q&A or
Call (855) 505-6789

  • Hai màn hình cho thợ và khách
  • Bao gồm máy Pax E800 (hai màn hình, máy in, wifi)
  • Thích hợp cho tiệm 6-20 thợ
  • Optional Cash Drawer ($95)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT